GECO 2.2

Projekt Green economy and CO2.2 – GECO 2.2 dio je programa INTERREG V-A CBC Italija-Hrvatska 2021.-2027., sufinanciran od strane Europske unije.