Opće informacije

O nama

Udruga maslinara “Mastrinka” osnovana je 2002. godine kao udruga građana s područja Kaštela s ciljem promocije maslinarstva. Od početaka naš rad je usmjeren maslinaru, kojemu kroz edukacije, informativne obavijesti i ostale pomoćne aktivnosti pomažemo u svakodnevnom radu.

Do sada smo organizirali brojna predavanja i radionice eminentnih stručnjaka. Organizirali smo i sudjelovali na više manifestacija s ciljem osnaživanja i povezivanja maslinara i uljara kako bi produkti njihovog rada bili što kvalitetniji i prepoznatljiviji u Hrvatskoj, ali i na svjetskoj razini. Također, sudjelovali smo u provedbi međunarodnih projekata ARISTOIL i BACAR. Jedna smo od najaktivnijih poljoprivrednih udruga u Republici Hrvatskoj. Surađujemo sa organizacijama civilnog društva iz cijele Hrvatske te promičemo suradnju sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u Hrvatskoj.

Uprava

Osobe ovlaštene za zastupanje:  Goran Pavlov (predsjednik),  dr. sc.Tatjana Klepo (dopredsjednica)
Nadzorni odbor:  Izv. prof. dr. sc. Ivica Ljubenkov, dr. sc. Mira Radunić, Ratko Tomaš
Upravni odbor: Mate Barun, Ivan Burić, Vladimir Gotovac, Marin Kanajet, Srećko Katinac, Tatjana Klepo, Đivo Matana, Goran Pavlov, Tihomir Pušnik

Usluge

Administrativna podrška

Udruga maslinara Kaštela “Mastrinka” nudi administrativnu i tehničku podršku radu civilnog društva kroz slanje SMS obavijesti, vođenje knjige članstva, tiskanje i slanje uplatnica i slično. Ukoliko ste zainteresirani za ovakav tip suradnje slobodno nam se obratite.

Do sada smo kroz prethodne inačice projekta “Podrška klasterima i jačanje civilnog društva” uspješno surađivali sa: Udrugom Agro Opatija, Društvom za očuvanje kulturne baštine Kaštela “Bijaći”, Lovačkom udrugom “Donja Kaštela”, Udrugom Trokut mladih Kaštela, Udrugom maslinara „Orkula“ iz Biograda na Moru i Udrugom maslinara „Oblica“ Žrnovnica.


Podrška u organizaciji događaja

Članovi UMK “Mastrinka” su do sada organizirali brojna predavanja, radionice, manifestaciju Noć mladog maslinovog ulja – Kaštela 2015., 2017. i 2020., nekoliko konferencija – domaćih i međunarodnih stoga vam možemo ponuditi event management, promociju događanja, organizaciju i osiguravanje prostora za vaša događanja. Ukoliko ste zainteresirani za ovakav tip suradnje javite nam se na telefon: 095/851-5482 ili mailom na mastrinka@mastrinka.hr.