Civilno društvo

Od „Maslinarske komunikacijske platforme“ preko „Ureda za udruge“ do „Centra za podršku klasterima i jačanje civilnog društva kroz umrežavanje“ (CEPOK) projekti su koje Udruga maslinara Kaštela „Mastrinka“ provodi od 2015. godine, a predstavljaju komunikacijsku platformu za organizacije civilnog društva. Članovi platforme su: Udruga Agro Opatija, Društvo za očuvanje kulturne baštine Kaštela „Bijaći“, Lovačka udruga „Donja Kaštela“, Udruga Trokut mladih Kaštela, Udruga maslinara „Orkula“ iz Biograda na Moru i Udruga maslinara „Oblica“ Žrnovnica. Svrha projekta je da se tematski bliske udruge povežu i dijele resurse potrebne za redovan rad udruge s obzirom da su se donošenjem Zakona o udrugama administrativne obaveze značajno povećale te je bila nužna profesionalizacija poslovanja. Udruga maslinara Kaštela „Mastrinka“ od 2015. zapošljava jednu osobu na pola radnog vremena koja je zadužena za sve operativne poslove Udruge te koja je na raspolaganju i partnerskim udrugama s kojima je potpisan sporazum o suradnji, a koje sudjeluju u participaciji dijela troškova za navedeni projekt. Osim SMS obavještavanja članova o aktivnostima, partnerske udruge mogu dobiti i stručno savjetovanje u svojstvu pravnih, financijskih i administrativnih regulativa koje se odnose na poslovanje organizacija civilnog društva. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju slobodno nam se javite na mail: mastrinka@mastrinka.hr ili na tel: 095/851-5482.