PROJEKTI

KAŠTELA NATIVES

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost Udruge maslinara Kaštela "Mastrinka".Za više o EU…

Aktivna i kvalitetna starost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost Udruge maslinara Kaštela "Mastrinka". PREDSTAVLJEN PROJEKT AKTIVNA…

Stara maslina

Članovi Udruge maslinara Kaštela “Mastrinka” aktivno su uključeni u brigu o 1500 godina Staroj kaštelanskoj maslini, smještenoj u Kaštel Štafiliću.…

Maslinske žurnate

Kroz projekt Maslinske žurnate spajamo maslinare sa osobama zainteresiranima za rad u poljoprivredi u svrhu profesionalne ispomoći pri aktivnostima rezidbe,…

Kreativno proljeće

Kreativno proljeće je projekt koji se od 2017. odvija na području Grada Kaštela u organizaciji Javne ustanove RERA S.D. za…

BACAR

Udruga maslinara Kaštela “Mastrinka” sudjelovala je kao Savjetnik u Centru za podršku klasterima na međunarodnom projektu “Bolji pristup rastu: klasteri…

ARISTOIL

ARISTOIL je međunarodni projekt sufinanciran iz programa Interreg MED, a provodio se u period od 2016. do 2019. godine te…

ARISTOIL LIVING LAB

Udruga maslinara Kaštela „Mastrinka“ je 20. siječnja 2020. zajedno sa predstavnicima Udruge maslinara „Zlatna Šoltanka“ i Udruge maslinara „Vela Luka“…

AGROSKILL

AgroSkill – Edukacija i razvoj vještina za rad u poljoprivredi kod dugoročno nezaposlenih osoba – je projekt kojim se nezaposlenima i pripadnicima…