BACAR

Udruga maslinara Kaštela “Mastrinka” sudjelovala je kao Savjetnik u Centru za podršku klasterima na međunarodnom projektu “Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost – umrežavanje u jadranskoj regiji”, pri čemu smo osigurali administrativnu podršku u provedbi BACAR projekta te podršku radu lokalnih klasterskih organizacija u suradnji sa Javnom ustanovom RERA S.D. za razvoj i koordinaciju Splitsko-dalmatinske županije. Osim partnera iz Hrvatske u projektu su sudjelovali partneri iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Projekt je primarno usmjeren malim i srednjim poduzećima (MSP), poduzetnicima, klasterima, institucijama za podršku, regionalnoj i nacionalnoj administraciji te obrazovnim institucijama.

Glavni cilj projekta bio je jačanje institucionalne infrastrukture i usluga u malom i srednjem poduzetništvu radi unaprjeđenja njegove konkurentnosti kroz razvoj klastera u sektorima: kreativna industrija, turizam i ruralni razvoj.

Specifični ciljevi bili su:

  • Podizanje nivoa znanja i motivacije poduzetnika o klasterizaciji i osnivanju tri nacionalna klastera (kreativna industrija, turizam i domaća hrana) i njihovo prekogranično povezivanje klastera koristeći najbolje prakse EU.

  • Jačanje poslovnih kapaciteta u suradnji sa institucijama za podršku i unaprijeđenje inovacija i prijenos novih tehnologija. Projekt je inicirao suradnju sektora MSP sa samoregulatornim organizacijama i institucijama za podršku na nacionalnom i regionalnom nivou, radi povećanja inovativnosti i konkurentnosti MSP.

  • Probijanje na nova tržišta i internacionalizacija klastera kroz zajedničku promociju. Izrada portala klastera. Zajedničko sudjelovanje na sajmovima i konferencijama. Uključivanje klastera i njihove prekogranične mreže u Europsku mrežu poduzetništva (Enterprise Europe Network – EEN). Klasterizacija malog i srednjeg poduzetništva i njihovo umrežavanje na regionalnom nivou doprinosi razvoju njihove konkurentske prednosti na temelju njihovih lokalnih potencijala i olakšava povezivanje sa međunarodnim tržištem.

U sklopu projekta BACAR u Kaštel Sućurcu otvoren je Centar za podršku klasterima u kojem se privremeno nalazi i UMK “Mastrinka”.

Više informacija o samom projektu BACAR i aktivnostima koje su realizirane u sklopu njega možete pronaći na službenoj stranici BACAR projekta te u objavama u nastavku.

Objave

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Load more
Scroll Up