KAŠTELA NATIVES

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost Udruge maslinara Kaštela “Mastrinka”. Za više o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr. Lokalno društveno poduzetništvo – KAŠTELA NATIVES Naziv projekta: Lokalno društveno poduzetništvo – KAŠTELA NATIVES, UP.02.3.1.03.0099 Naziv korisnika/ partnera u projektu:  Korisnik: Udruga maslinara Kaštela “Mastrinka” Partneri: “Bijaći” društvo za očuvanje Kaštela i Udruga “MI” – Split Kratki opis projekta: KAŠTELA NATIVES je projekt jačanja društvenog poduzetništva na području grada Kaštela sa ciljem uspostave lokalnih lanaca isporuke turističkih usluga sa visokom dodanom vrijednosti koje se temelje na lokalnoj eno-gastro ponudi te kulturnoj i povijesnoj baštini. Projekt doprinosi održivosti civilnog društva, smanjenju nezaposlenosti i siromaštva te povećanju konkurentnosti mikropoduzeća i slobodnih poduzetnika (slobodna zanimanja/ samozapošljavanje). Ciljevi i očekivani…
Read more