AGROSKILL

AgroSkill – Edukacija i razvoj vještina za rad u poljoprivredi kod dugoročno nezaposlenih osoba – je projekt kojim se nezaposlenima i pripadnicima socijalno ugroženih skupina omogućilo stjecanje novih vještina i uključivanje u program sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi, poglavito u maslinarstvu, a OPG-ovima se dalo na raspolaganje novu radnu snagu koja ima osnovne vještine rukovanja agro-mehaničkim alatima i koja je osposobljena za obavljanje poslova poput zaštite bilja, obrade tla, rezidbe i berbe. Projekt se provodio u periodu od listopada 2016. do svibnja 2017., a uključivao je sljedeće module:1. Osposobljavanje za “Održivu uporabu pesticida“2. Osposobljavanje za rad sa agro-mehaničkim alatima: atomizer, freza, kosilica3. Demonstraciju berbe električnim i pneumatskim alatima za branje4. Demonstraciju rezidbe i prezentaciju alata za rezidbu: ručne škare, teleskopske škare, električne škare,…
Read more