Aktivna i kvalitetna starost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost Udruge maslinara Kaštela “Mastrinka”. PREDSTAVLJEN PROJEKT AKTIVNA I KVALITETNA STAROST MEĐU ČLANOVIMA UMK MASTRINKA U sklopu Redovne Izborne Skupštine Udruge maslinara Kaštela Mastrinka, 10. veljače 2021. članovima Udruge predstavljen je projekt Aktivna i kvalitetna starost, čiji je Prijavitelj Udruga “MI” – Split, a osim UMK Mastrinke partneri na projektu su Udruga Sv. Jeronim, Udruga Vita PLUS, Gradsko društvo Crvenog Križa Solin te Gradovi Split, Kaštela i Solin. Projekt se provodi od 1. lipnja 2020. do 01. lipnja 2022. godine. Udruga maslinara Kaštela Mastrinka, uz sudjelovanje na partnerskim aktivnostima i promociju projketa, u sklopu projekta održat će Tečaj maslinarstva, Tečaj kulinarstva te organizirati manifestaciju Jedimo zdravo. Umirovljenici…
Read more